Informacje dotyczące założenia konta można uzyskać pod numerem telefonu +48 71 308 44 00.